preloader
Menu
chawanprush
shri_shri_chair
hair_oil

Welcome to Pranshakti - The Divine Store

Yastimadhu_medicine_converted

YASHTIMADHU

Rs.90.00
sm1

VYAGHRYADI

Rs.90.00
vrikka_sanjivani_vati_converted

VRIKKA SANJIVINI VATI

Rs.145.00
1vedanantaka_vati_converted

VEDANANTAKA VATI

Rs.145.00
aashram-rose-dhoop-stick-3

ROSE DHOOP STICK

Rs.15.00
Yastimadhu_medicine_converted

YASHTIMADHU

Rs.90.00
NIGELLA OIL

NIGELLA OIL – 30

Rs.235.00
TULASI ARK-2

TULSI – 30 ML

Rs.80.00